ERC Igualada es reparteix la feina a l’Ajuntament

52

El-candidato-de-ERC-en-Igualad_54431235285_54028874188_960_639.jpg

Després del Ple de constitució del nou ajuntament, un cop conegudes les delegacions de regidores de l’equip de govern, i en espera de conèixer la proposta de Comissions Informatives municipals, el grup municipal d’ERC també ha fet una distribució inicial de responsabilitats entre el seus regidors i regidora.

Així, en Josep Maria Palau se n’encarregarà fer el seguiment i les propostes respecte Dinamització Econòmica, Internacionalització, Agermanaments, Innovació, Universitats, Interior, Hisenda, Empreses Municipals, Oficina d’Atenció Ciutadana, Govern Obert, Comerç,  Mercat, Promoció de la Ciutat i Comunicació.

La Carolina Telechea treballarà fiscalitzant i plantejant propostes en l’àmbit de Serveis Socials, Inclusió, Cohesió Social, Igualtat, Sanitat, Salut Pública, Cooperació, Consum, Governació, Centres Cívics, Esports, Cultura, Ensenyaments Artístics, Ensenyament i Joventut.

I l’Enric Conill serà el responsable de fer el seguiment i propostes en matèria d’Urbanisme, Mobilitat, Habitatge, Indústries i Activitats, Serveis Municipals, Cementiris, Medi Ambient, Projectes i Obres i Via Pública.

Per últim, Transparència i Participació es consideren matèries transversals en tots els àmbits, i també es recorda la necessitat de crear un programa transversal de Reindustrialització i Creació de Feina, impulsat directament per l’alcalde.

Per altra part, els regidors i regidora d’ERC, s’han distribuït també els tretze barris de la ciutat, en els quals actuaran com a regidors de barri, és a dir, posant-se a disposició de tots els veïns per ajudar a millorar el dia a dia de cadascun d’aquests barris, en coherència amb el seu compromís adoptat durant la campanya i que forma part del Procés Participatiu 2013-2023, posat en marxa per part d’ERC Igualada.

D’aquesta manera, en Josep Maria Palau serà el regidor d’ERC responsable dels barris de Les Flors, Montserrat, Sant Crist, Xipreret, La Masuca i la Bàscula. La Carolina Telechea atendrà tots els veïns i entitats del seu barri, Set Camins, i també els barris de Les Comes, Fàtima i Sant Jaume de Sesoliveres, Pla de la Massa, zona escolar i Antic Escorxador. Finalment, l’Enric Conill exercirà de regidor responsable del Poble Sec, l’Ateneu, Rec, Sant Agustí i Nucli Històric i Cal Font, Santa Caterina i Aurora.

Pel grup municipal d’ERC a Igualada és fonamental que, ara que es planteja la nova organització de l’ajuntament pel període 2015-2019, s’afronti una millora substancial de totes les eines de participació ciutadana que pot posar en marxa l’ajuntament. Com a pas previ, en Josep Maria Palau, ha destacat que “cal reforçar els canals d’informació i de comunicació existents dirigits a la ciutadania per tal que aquests tinguin els coneixements i la informació necessària, adaptant el llenguatge, per a poder participar amb plenes garanties a través dels canals de participació existents. Els ciutadans han de conèixer les línies d’actuació del govern en cada moment i que aquest hagi de rendir comptes amb els veïns del que s’està realitzant o deixant de realitzar”.

Pel regidor republicà també és necessari portar a terme, en aquest inici de mandat, una reforma i actualització del Reglament Orgànic Municipal, “en tot allò que fa referència als canals de participació ciutadana ja existents, per adaptar-los a les dinàmiques actuals, obrint-los i fomentant la participació en els mateixos, de forma que els ciutadans els coneguin i sàpiguen què s’hi fa i com s’hi pot prendre part. Per aquest motiu, és necessari dotar de la corresponent estructura tècnica l’àrea encarregada de gestionar aquests canals. Un canvi concret que es proposa és la transformació dels sis Consells de Districte en tretze Consells de Barri, ja que aquesta seria una bona manera de potenciar una major identificació, proximitat i cohesió en cada barri, fent que la participació en els mateixos sigui real i accessible”.