Els tallers de recollida d’escombraries porta a porta premien els alumnes de l’Institut Molí de la Vila

184

Des del mes de novembre el Consell Comarcal de l’Anoia ha organitzat més de 50 tallers per explicar als alumnes de les escoles anoienques com serà el nou sistema de recollida d’escombraries porta a porta que entrarà en vigor abans de l’estiu.

Aquest passat divendres es va reconèixer la seva feina entregant-els-hi un premi per part del Diputat de l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Anoia, David Sánchez, i en Ricard Vizcarra, Director comercial d’ECOSTUDI. També hi van assistir la director del centre, Margarida Pintó, i l’Alcalde de Capellades, Aleix Auber. Els alumnes premiats, guanyadors de la Categoria Vídeo, han estat Aleix Centelles, Anais Torres, Biel Vinyals i Alba de la Rosa.

Aquests tallers sobre la recollida d’escombraries porta a porta van ser dirigits per una educadora ambiental experta en gestió de residus. Els alumnes de secundària van treballar també la conscienciació sobre 3RS: Reduir, reutilitzar i reciclar. Se’ls va animar a detectar ells mateixos els punts claus i les necessitats en aquesta matèria.

Els estudiants de 1r C de l’Institut Molí de la Vila, acompanyats per la professora Mònica Serrano, van veure que el principal residu del seu entorn era el paper de plata dels esmorzars i van fer un treball en vídeo per explicar el problema i  un boc&roll per reduir l’ús d’aquest material, difícil de reciclar i reutilitzar.