Els participants d’un seminari del programa de Nacions Unides pel Medi Ambient visiten Igualada

43

igualada.jpg

El passat divendres 24 de Juliol van tenir lloc una visita a Igualada delsparticipants a un programa de formació organitzat per la UNEP-MAP i el SCP/RAC. Es va fer aquesta visita a Igualada per explicar, in situ, les principals accions que porta a terme el Clúster de la Pell d’Igualada en l’aplicació de tecnologies netes i en matèria mediambiental.
La UNEP (United Nations Environment Program) és el programa de l’Organització de les Nacions Unides que coordina les activitats relacionades amb el medi ambient, oferint ajuda a països per implementar polítiques mediambientals adequades, fomentant la sostenibilitat. El UNEP MAP (Mediterranean Action Plan) és el pla d’acció de l’UNEP per ajudar als països mediterranis en la lluita contra la contaminació.
El SCP/RAC és un Centre d’UNEP MAP per al Consum i la Producció Sostenibles fruit d’un acord de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient del govern espanyol i la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat. És un centre de cooperació internacional amb els països mediterranis en matèria de desenvolupament i innovació del sector productiu i la societat civil a partir de models de consum i producció més sostenibles.
Els participants d’aquesta jornada, que eren assessors i professionals dels Ministeris de Medi Ambient d’Albània, Algèria, Bòsnia, Croàcia, Egipte, Espanya, Grècia, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Tunísia, Turquia i Xipre, van visitar la Depuradora IDR dels adobers i l’adoberia Curtidos Badia.
En els últims 20 anys la indústria adobera d’Igualada ha fet molts esforços i ha invertit molts diners per ser una indústria sostenible i totalment respectuosa amb el medi ambient. Per aconseguir-ho s’han aplicat programes d’estalvi d’aigua, modificació de processos amb aplicació de les millors tecnologies netes disponibles, minimització de residus, reciclatge de subproductes i residus, tractament biològic de les aigües residuals i programes d’estalvi energètic. L’aplicació de tecnologies netes, la depuració biològica d’aigües residuals i la minimització i reutilització dels residus, han fet que en aquests 20 anys s’hagi reduït el 30 % del consum d’aigua per unitat produïda i d’un 40 al 50 % de la càrrega contaminant.