Els calafins pagaran un 14% menys a la factura de l’aigua i la llum

71

L’Ajuntament de Calaf i Aigües de Manresa han arribat a un acord per canviar les condicions del deute que l’administració havia pactat amb l’empresa bagenca. En l’última edició de “L’alcalde respon”, Jordi Badia va explicar que en la legislatura anterior, el govern havia acordat saldar el deute de 656.000 euros a través d’un préstec de vint any i un interès del 4,6%, que els calafins abonats retornarien a través dels seus rebuts. Aquests interessos representaven un total de 20.000 euros en les factures de la llum i uns 30.000 en la del clavegueram.

L’acord a què ha arribat l’equip de govern actual, implica baixar el tipus d’interès al 2,38%, amb efectes retroactius des del primer dia de contracte, l’1 de gener del 2014. Aquesta rebaixa dels interessos implicarà un estalvi de poc més de 40.000 euros, que es destinaran a inversions pendents a realitzar en el servei d’aigua durant l’exercici del 2018. A més, deixaran de ser els veïns qui paguin aquests interessos a través de les seves factures i serà el mateix Ajuntament qui n’assumirà els costos.

Això representarà una rebaixa global del 8,7% de la tarifa d’aigua i del 32% de la del clavegueram. Per tant, la rebaixa global, és del 16,7%, però que quedarà en un 13,8% perquè s’ha decidit destinar 10.000 euros de la rebaixa a incrementar la partida d’inversions anuals en el clavegueram.

L’alcalde de Calaf, Jordi Badia, va recriminar a l’anterior equip de govern que “les factures s’haurien d’haver pagat, però un cop impagades, el que no s’hauria d’haver fet mai és carregar-les al compte dels veïns un altre cop i encara menys fer-ho d’amagat”.

L’acord implica que la reducció de la tarifa serà variable segons el consum d’aigua i el tram. S’aplicarà una reducció del 26,5% als usuaris del primer i segon tram (el 94% dels abonats) i un 16,1% als del tercer tram. En canvi, els abonats del quart tram veuran incrementada la seva factura amb un 9,6%, amb l’objectiu de fomentar l’estalvi i el consum responsable d’aigua.