Els calafins decidiran a què es destinen 60.000 euros del pressupost de 2019

23

Enguany, l’Ajuntament de Calaf iniciarà, per tercera vegada, el procés de participació
ciutadana, els Pressupostos Participatius, en què els ciutadans i ciutadanes podran
decidir sobre la destinació de part dels recursos municipals, establint un canal efectiu de
democràcia participativa.

Entre les novetats d’aquesta tercera edició, destaca la creació d’unes bases
consolidades, un increment del pressupost i una millor difusió dels Pressupostos
Participatius mitjançant: fulletons propis, cartells i una sessió pública, oberta a tota la
ciutadania, amb la finalitat d’explicar tot el procés participatiu i resoldre dubtes.
La partida destinada als pressupostos participatius per a l’any 2019 serà de 60.000
euros. L’objectiu és que es puguin dur a terme un mínim de cinc projectes, per això cada
una de les propostes no podrà superar els 12.000 euros de pressupost (iva inclòs).

Així, els ciutadans, a nivell individual o a través d’una entitat o col·lectiu, podran
proposar projectes d’inversió a fer al municipi.

Qualsevol persona empadronada a Calaf, entitat, associació o grup estable del municipi,
registrat al directori d’entitats de l’Ajuntament, pot proposar projectes, sigui un
arranjament, una restauració o una inversió en una infraestructura. També es poden
proposar la contractació de cursos o actuacions externes (musicals, culturals,
xerrades…).

Les propostes es podran fer arribar del 15 d’octubre al 15 de novembre, omplint el
formulari que es podrà trobar a l’edifici consistorial, a l’Oficina d’Informació Turística, o
que us podreu descarregar des d’aquesta web. També es podrà fer a través d’un
formulari online.

Admissió i elecció final dels projectes
Un cop rebudes totes les propostes, els tècnics de l’Ajuntament de Calaf seran els
encarregats d’aprovar-les o bé de descartar aquells projectes, que, ja sigui perquè no
s’adeqüen a la legalitat vigent o bé perquè superen els 10.000 euros de pressupost, no
podran ser admesos en aquesta convocatòria.

Les propostes validades pels tècnics es publicaran al fulletó propi dels Pressupostos
Participatius del mes de desembre, on hi haurà la butlleta per tal que els ciutadans de
Calaf facin la tria final dels projectes. El procés de votació serà entre el 2 i el 15 de gener
de 2019.

Cada ciutadà podrà repartir cinc punts entre els projectes escollits. Podran votar tots els
calafins que, dintre el termini de les votacions, hagin complert els 16 anys i que, en el
moment de votar, estiguin empadronats a Calaf. Informàticament es controlarà que cada
persona només pugui votar una vegada.