El PNL per a formar equips d’alt rendiment

57

No és casualitat que importants equips de treball aconsegueixin grans i destacables èxits. Aquests són la conseqüència d’una sèrie d’accions i estratègies enfocades en l’assoliment dels objectius marcats.

En el Coaching empresarial quan parlem d’apoderament, desenvolupament de les habilitats i estratègies dels membres de l’equip, entra en joc un model altament reconegut en els processos de lideratge: la PNL. La programació neurolingüística és allò que marca la diferència entre l’excel·lent i el normal. És una forma de descobrir i desvetllar l’enginy personal, una forma de treure a la llum el millor d’un mateix i d’altres.
És un recurs valuós per crear estats d’excel·lència en directius, gerents i empreses, facilitant potenciar, millorar i desenvolupar les nostres capacitats mentals, físiques i emocionals.

Aplicar PNL per formar equips d’alt rendiment garanteix una optimització dels talents i la capacitació especialitzada de cada persona en diferents àrees.

Segons l’Institut Americà d’Informació i Investigació, el procés de PNL és un model de comunicació on l’aprenentatge i la pràctica estan enfocats al desenvolupament humà, que avalua com treballa la ment, com és afectada pel llenguatge i com s’usa aquest coneixement per programar l’ésser quant als èxits d’objectius de forma fàcil i eficient.

Podem avaluar la programació neurolingüística (PNL) i aplicar-la a eines de coaching, assemblant-se tots dos processos pel que fa a la potenciació de les habilitats i talents de l’equip.

PNL és un procés dinàmic que exigeix ​​certes competències personals i professionals. Es desenvolupa al llarg del temps una situació comunicacional bidireccional o multidireccional, en la qual la principal eina de treball és precisament la comunicació i la relació entre persones.

En els processos de PNL es donen constants situacions d’aprenentatge, en les quals es produeixen canvis, es redefineixen significats, es modifiquen actituds, valors, conductes i visions del món; i molt especialment, s’aprenen i es refinen destreses i habilitats.

Els professionals del Coaching usualment apliquen les eines bàsiques de PNL. Quines són aquestes eines?
1. Identificar el problema.
2. Utilitzar tots els teus sentits.
3. Comunicar-se amb altres persones i manifestar els teus interessos.
4. Mantenir-allunyat de persones negatives.
5. No deixar que el passat afecti el teu present o futur.

Amb PNL les persones tenen els recursos que necessiten per efectuar canvis en les seves vides personals / professionals, i aquests recursos es troben en la seva pròpia experiència personal, és a dir, en la seva pròpia història.

El treball es concentra sobre l’estructura o el procés de l’experiència subjectiva, més que sobre l’explicació del contingut d’aquesta experiència (el com i el per què).

La PNL com a eina de Coaching focalitza la seva acció sobre la forma com les persones interpreten, codifiquen, donen estructura subjectiva a la seva experiència, la comuniquen a altres mitjançant el llenguatge i la reflecteixen en el seu comportament.

El PNL pot aplicar-se en totes les organitzacions i en tots els àmbits. Aquesta juntament amb el Coaching resulta la combinació perfecta per als processos i l’abast dels objectius; permetent d’aquesta forma aconseguir tot el desitjat de manera eficaç en el menor temps possible.

Sonia Gómez de Segura Herrero

Professora Sènior i coach del departament d’estratègia, lideratge i persones d’EADA