El Consell de l’Estudiant de la UdL demana aplicar mesures per evitar situacions de racisme als centres de pràctiques

57

El Consell de l’Estudiant de la Universitat de Lleida ha fet un comunicat aquesta setmana donant suport a la Hajar, l’estudiant d’infermeria del Campus UdL-Igualada, que va denunciar una situació de racisme en el seu centre de pràctiques. Segons va explicar la Hajar a les xarxes socials, el lloc on estava fent les pràctiques la va fer fora després de que ella es negués a treure’s el hijab.

Així doncs, des del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, creuen que “les normes de vestimenta han d’estar relacionades amb l’activitat professional desenvolupada i no ser un mer caprici de l’ocupador davant del qual preval la llibertat de religió”. A més, també demanen a la Universitat que “emprengui les accions necessàries per evitar que es torni a repetir una situació similar”. Una de les seves propostes per evitar un cas similar és la incorporació d’una clàusula en els convenis de pràctiques vigents i futurs exigint a les institucions col·laboradores que no efectuïn cap mena de discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, inclosa la llibertat a manifestar la religió o la creença tant en públic com en privat.

Des del Consell de l’Estudiant també expliquen que van acompanyar a la Hajar a presentar una denúncia al Centre Dolors Piera perquè en tramiti un expedient i n’extregui les conclusions valoratives pertinents sobre la situació, la responsable i centre on van ocórrer els fets i les solucions ofertes per la Universitat.