La Diputació farà obres de restauració a l’ermita de Sant Sebastià de Calaf

22

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Calaf, el projecte bàsic i executiu de consolidació de l’ermita de Sant Sebastià. L’edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local, és una capella de nau única construïda amb murs de mamposteria i coberta amb una volta de canó rebaixada. Actualment, l’edifici presenta esquerdes a la volta i als murs i humitats tant per filtracions de la coberta com de capil·laritat.

El projecte, redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) preveu la substitució de la coberta, la consolidació de la volta i els murs, la reparació de les esquerdes, la col·locació de tirants a la zona de l’absis i l’execució d’un drenatge perimetral. El pressupost global de l’actuació és de 76.000 euros.

L’ermita de Sant Sebastià, situada al turonet del mateix nom, que domina el municipi de Calaf, va ser construïda com agraïment del poble a Sant Sebastià, per haver alliberat a la ciutat de l’epidèmia de la pesta bubònica, que al 1651 va exterminar tres quartes parts de la població, més concretament, 413 persones. Aquesta ermita és un indret de peregrinació i protecció del poble on, des del 1692 fins l’actualitat, es porta a terme un aplec popular cada 1 de maig.