La Diputació de Barcelona entrega el Pla director de l’espai públic d’Òdena

105

odena_planol_alta-veuanoiaLa Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Òdena, el Pla director del’espai públic del municipi. L’objectiu del Pla és posar en valor les funcions de l’espaipúblic i del patrimoni històric i natural, articulant un sistema de xarxa dels espais quepermeti la trobada entre els seus habitants i la realització d’activitats a l’aire lliure.

El treball analitza el municipi d’Òdena, amb una població de 3.623 habitants, i elsseus tres nuclis més poblats com són el nucli Òdena, el barri de l’Espelt i el del Pla.De cadascun d’aquests nuclis s’ha fet una diagnosi, establint-se una estratègiadiferents per cadascun d’ells a partir de propostes concretes, valorades tant a nivelltècnic com econòmic.

Amb aquest document l’Ajuntament disposa d’un full de ruta per a les actuacions enl’espai públic dels propers anys, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de laseva població. El cost total de les actuacions previstes en aquest treball és de 10MEUR.