La depuradora de Vallbona d’Anoia rep millores per acabar amb el soroll i les males olors

25

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finalitzat els treballs encaminats a resoldre els problemes de sorolls i olors provinents de la depuradora de Vallbona d’Anoia. En una visita duta a terme dijous a càrrec de l’alcalde de Capellades, Aleix Auber i del regidor Salvador Vives, acompanyat d’un tècnic de l’ACA i un representant dels veïns, s’ha constatat que les mesures aplicades han solucionat els problemes.

Els treballs han consistit en la substitució dels difusors d’aire a les dues línies de tractament, substitució de les bufants per equips bassats en levitació electromagnètica que ofereixen un nivell mínim d’emissions acústiques, s’ha millorat l’aïllament de l’edifici de bufants amb la instal·lació de portes insonoritzades, s’han aïllat també les canonades de distribució d’aire. També s’ha substituït el programari de control de l’aireació i s’han fet canvis de procés que també han contribuït a la reducció d’olors.

Representants de l’Ajuntament de Capellades i de l’ACA.

Segons l’agència, l’increment de l’activitat industrial a la zona com a símptoma de la recuperació econòmica va provocar un increment de les necessitats d’aire per assolir una correcta qualitat de l’aigua tractada. Aquest augment d’aire i alguns canvis en el entorn de l’EDAR van propiciar que l’increment de soroll fos audible des de la població de Capellades. Les millores descrites han adequat les instal·lacions a la demanda actual sense afectar negativament el seu entorn.

La planta de Vallbona d’Anoia es va posar en servei el 2008 i saneja les aigües residuals de Vallbona d’Anoia, Capellades, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt. Té capacitat per tractar 7.592 m3/dia, equivalent a una població de 45.552 habitants. L’aigua sanejada es retorna al riu Anoia, contribuint a la seva millora mediambiental.