Decidim Igualada critica la falta de resultats dels càrrecs de confiança del govern municipal

108

El juliol de l’any passat el ple municipal d’Igualada aprovava els càrrecs de confiança en les àrees de millora de barris i promoció turística, i captació d’inversions i promoció de polígons i activitats econòmica. Aquests càrrecs van ser per Jordi Servitje i Joan Serra, respectivament.

Ara, un any després d’assumir els seus càrrecs, Decidim Igualada critica que aquests nomenaments no han donat cap resultat per la ciutat.

Decidim destaca que en cap d’aquestes àrees s’han donat resultats ni compareixença de cap mena, sent totalment absents pel que fa a l’acció del govern. També afirmen que el govern actua de forma “ineficient”, havent incorporat recentment una regidora de barris, Mireia Duran, creant una situació en la que consideren que es produeix una superposició de responsabilitats entre la regidora i el responsable de millora de barris, a manca d’informació proporcionada pel govern respecte a l’activitat d’ambdues.

L’assemblea ha realitzat un seguiment de l’activitat pública d’aquests càrrecs de confiança i de possibles accions realitzades. Segons la plataforma, en l’àmbit del turisme no s’ha produït cap iniciativa ni novetat destacable. Pel que fa a la captació d’inversions, la única inversió coneguda recentment és la de Thunder Power, fabricant de cotxes elèctrics, que finalment es va retirar. Decidim Igualada creu que només en l’àmbit del polígon industrial s’han donat resultats positius amb el Projecte Bàsic per a la Modernització i Millora Integral d’Infraestructures al Polígon Industrial de Les Comes que és un projecte de la Diputació de Barcelona presentat el juny de 2017, un mes abans dels nomenaments.

La plataforma de confluència ciutadana d’esquerres conclou que, com ja advertien feia un any, aquests càrrecs de confiança no estan justificats i retreuen a l’Ajuntament “manca de transparència i comunicació una altra vegada”, i torna a instar “per ètica” la limitació dels salaris d’aquests càrrecs i la seva renúncia si no rendeixen comptes amb la ciutadania el més aviat possible.