Cultura corporativa com a clau de la competitivitat empresarial

7

En un entorn VUCA (Volàtil- Incert- Canviant- Ambigu), global, digital i marcat per la incorporació al mercat dels Millenials i la sortida dels Babyboomers, el repte de qualsevol empresa, gran o petita, és seguir sent competitiva en un mercat en permanent transformació. La clau de la competitivitat empresarial és, d’una banda, comptar amb el talent adequat i, d’una altra, tenir la capacitat de crear un entorn que fomenti i pugui donar suport a les conductes necessàries que guiïn a aquest talent a aconseguir l’èxit comercial.

Parlar de cultura corporativa implica parlar de l’entorn que defineix com pensen i actuen les persones en una empresa o organització, amb l’objectiu d’assegurar l’eficàcia i funcionalitat en quant a la consecució d’uns objectius comercials concrets, definits per l’estratègia de negoci. La cultura, en conseqüència, ens ajuda a ser més competitius perquè alinea a les persones amb l’estratègia de la companyia, proporcionant-nos les eines per adaptar-nos al context i la incorporació de nous models de treball que compleixin amb les expectatives dels empleats, actuals i futurs. Per aquest motiu, el nostre major repte com a empresa al mercat consisteix a generar aquesta alineació. Tenim cultura corporativa; Tenim estratègia empresarial; Tenim talent. Com assemblar les tres peces per generar aquesta alineació? Per aconseguir-ho, hem d’actuar a dos nivells:

1- Definir la nostra estratègia;
Hem de donar resposta a les preguntes: qui/ com som?; què fem?; on estem?; on volem arribar?

Aquestes preguntes ens ajuden a definir la direcció a seguir, a donar un sentit als nostres esforços i a definir la nostra Missió/ Visió/ Valors.

La missió defineix què fem. La visió defineix on volem arribar.

Els valors defineixen com fem les coses (respecte a nosaltres mateixos i a la competència)

En paral·lel, hem de preguntar-nos en què es basa la nostra estratègia, a través de la qual ens posicionem:

• Innovar- “Innovators”
• Seguir/Replicar als innovadors- “Analysers”
• Satisfer a un nínxol- “Differenciate Defenders”
• Preu baix-“Lowcost”
• “No tenir estratègia”, reacció en funció del mercat-“Reactors”.

Cap estratègia és millor que una altra; el que sí condiciona és el sistema cultural que la defineix, a través del com definim el talent i l’entorn necessaris per poder dur-la a terme.

• Quins són els valors, creences, celebracions, coneixement i històries que sustenten la meva estratègia? Quin és el llenguatge que la meva empresa: imatge, espai, vestuari, hauria de parlar per mostrar alineació amb l’estratègia?

• Quin és l’estil de lideratge que millor m’ajuda a assolir la consecució dels meus objectius? Com haurien de ser els meus líders per afavorir l’alineació amb l’estratègia? Quin tipus de relacions personals m’ajuden en la seva consecució?

• Quin tipus de talent m’ajudarà en la consecució dels meus objectius? Quina és la millor forma d’atreure, desenvolupar, motivar i reemplaçar a aquest talent, d’acord a la meva estratègia? Decidim-nos a ser competitius!
Desenvolupem i transformem les nostres cultures corporatives!

ESTER HIDALGO (PIME al dia)
TALENTGAGER at eh! Experiencias de compra que no pasan inadvertidas. Retail Experience Designer, Coach Organizacional & Bussiness Strategy.