Consulta les subvencions a les entitats igualadines per valor de 412.453 euros aprovades per l’Ajuntament

470

El ple de l’Ajuntament d’Igualada va aprovar aquest dimarts la relació de subvencions de l’Ajuntament d’Igualada a projectes i activitats d’interès social dutes a terme per entitats sense ànim de lucre per a l’any 2019.

Es tracta d’un volum total de 412.453,25€ de subvencions, que són les que es relacionen tot seguit, amb el motiu explícit de la raó de l’ajut.

L’ajuntament informava que “les subvencions sol·licitades que no es resoldran en el mateix acord, són les subvencions del Departament d’Esports corresponents a la participació en jocs escolars”. Es tracta dels ajuts demanats per les Ampa’s de l’Acadèmia Igualada, Escola Ateneu d’Igualada, Escola Emili Vallès, Col·legi Mixt Garcia Fossas, Escola Ramon Castelltort, Institut Badia i Margarit, Escola Pia Igualada, Col·legi Sant Josep Escolàpies Igualada, Maristes Igualada, Institut Pere Vives i Vich, Col·legi Jesús Maria, Fundació Escola Mowgli, i Escola Dolors Martí i Badia.

Segons informa el mateix departament, aquestes sol·licituds dels centres no es poden valorar fins que es tenen totes les dades de participació del curs, 2018 – 2019, és a dir, finalitzat el curs escolar.