El Consell Comarcal de l’Anoia aprova uns pressupostos de més de 10 milions d’euros

43

El ple del Consell Comarcal de l’Anoia ha aprovat un pressupost per aquest 2017 de 10.829.479,24 euros, xifra un 1,25% més alt que l’any anterior. De cada 100 euros de despesa de l’ens comarcal 28 aniran a educació; 24 a serveis socials i promoció social; 23 a benestar comunitari; 10 a foment de l’ocupació; 6 a serveis de caràcter general; 3 a cultura; 3 a òrgans de govern; 2 a comerç, turisme i pimes; i 1 a habitatge i urbanisme.

Les actuacions de caràcter general augmenten en 83.868 euros, mentre que les de caràcter econòmic, relatives a empresa i turisme entre d’altres, tenen un increment de 85.755. La producció de béns públic de caràcter preferent, que inclou cultura, ensenyament i joventut, augmenta un 5,32 %. Disminueix en canvi la despesa en serveis públics bàsics com la recollida d’escombraries per la millora dels contractes. El finançament de deute públic ha baixat un 10,81%, de 18.500 a 16.500 euros.

Pel que fa a les polítiques de despesa augmenten gairebé un 25 per cent en habitatge i un 12.56 % en serveis socials. Pel que fa a la promoció de l’ocupació, comptant que un programa important ha passat a formar part dels romanents, l’àrea augmenta un 13.75%.