El Campus Motor acull una formació per monitors de motos únic a Espanya

44

Aquest mes de gener Campus Motor Anoia acollirà el Curs de Monitor de Motociclisme organitzat per la Federació Catalana de Motociclisme. El curs pilot d’aquesta formació, única a tot l’estat, ha generat molt interès i començarà amb totes les places cobertes. La part teòrica del Curs de Monitor de Motociclisme es farà en línia i les pràctiques tindran lloc a les instal·lacions del Campus Motor Anoia i al Parcmotor de Castellolí.

En jornades de treball a l’equipament del Consell Comarcal de l’Anoia especialitzat en el món del motor, la sostenibilitat i l’esport es va detectar que aquesta era una formació necessària pel sector, per no existir cap regulació en aquest àmbit. El curs està adreçat a l’especialització dels estudiants provinents del Cicle Formatiu de Grau Mitjà o el de Grau Superior esportiu o per a aquells pilots amb llarga trajectòria professional que no compten amb cap titulació i que vulguin continuar dins del sector.