Calaf inicia les obres per transformar en un passeig la carretera de Manresa

31

Aquest mes comencen a Calaf els treballs per redissenyar l’actual carretera de Manresa i reduir l’espai dels vehicles en favor dels vianants. Per això, és realitzaran un conjunt d’intervencions a la via pública per estrènyer l’amplada actual de la calçada, amb el fi de disminuir la velocitat dels vehicles i aconseguir més espai.A més de millorar les amplades de pas dels vianants, els treballs també busquen donar continuïtat i millorar l’accessibilitat dels itineraris de vianants tant en sentit longitudinal com transversal.
En conjunt, la sèrie d’actuacions per a la millora de la via i de l’entorn urbà proper que és plantegen són:
– La construcció d’una vorera continua en el marge dret amb amplades de pas lliures superiors a 1,80m que en certs punts permet la creació de zones de descans i estada.
– La implantació de nou passos de vianants accessibles a la cruïlla amb el carrer de la Carretera Llarga.


– La millora del sanejament de l’àmbit amb l’arranjament de part del col·lector actual i la redistribució dels elements de recollida de les aigües pluvials.
– La renovació de l’enllumenat públic adaptant-lo a la nova secció de la carretera.
– La millora de la xarxa d’aigua potable actual i la implantació de nous hidrants contra incendi.
– Plantació d’arbrat i arbustives per a buscar la imatge d’un passeig que es pugui perllongar al llarg de tota la travessera.
Les obres tindran una durada de set mesos i el seu cost ascendirà a 563.289,485 € dels quals, 389.807,50 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació i 173.490,98 € corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Calaf després de la seva adjudicació.