Calaf deixarà el Consorci de l’Alta Anoia

20

Recentment, l’alcalde de Calaf va dimitir del Consorci en no poder tirar endavant el mandat pel qual havia estat escollit president. En la sessió celebrada ahir al vespre, el ple va aprovar la separació de l’Ajuntament de Calaf del Consorci de l’Alta Anoia. La proposta va ser aprovada amb el vot de qualitat de l’alcalde, votant-hi en contra els tres regidors del grup municipal de Convergència i Unió (CIU) i els dos del GIC – Veïns amb Veu, ja que la regidora Neus Aparicio no va assistir al ple.

L’alcalde Jordi Badia va explicar els motius que, uns dies enrere, havien fet que dimitís com a president d’aquest ens supramunicipal. Va recordar que s’havia posat al capdavant, l’any 2015, amb l’objectiu de tancar-lo per una qüestió d’operativitat i per la duplicitat que suposa amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra. A més, s’hi afegeix una situació de deute, de prop 260.000 euros, una incapacitat per generar ingressos i una important despesa estructural. Amb aquest objectiu, l’alcalde va aconseguir una subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrien liquidar-lo i tenir una assistència jurídica.

Aquest dilluns, Badia va defensar-ne la sortida “per una qüestió de protecció dels interessos dels veïns de Calaf perquè el Consorci seria adscrit a l’Ajuntament de Calaf. Segons la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), aquest ens quedaria adscrit a l’Ajuntament de Calaf,  i “això vol dir que seria el responsable del deute que té el Consorci en cas que s’hagués d’executar”.

Pel grup de CIU deixar el Consorci “és un error greu. Va en contra dels objectius de comarca que tantes vegades hem repetit en aquest ple. Ara deixarem d’estar en un òrgan important”. Segons el seu portaveu, Joan Caballol, aquest deute està “declarat sobresegut” pel jutjat i per tant “a dia d’avui aquest deute no existeix”. Tot i això assegura que quan va finalitzar el seu mandat al capdavant del Consorci tenia el compromís que la Diputació de Barcelona cobriria aquest deute “si era el cas que s’havia de pagar”. També va recordar que va deixar pactada una subvenció de 50.000 euros “per cobrir els costos d’estructura” de l’ens.

El GIC, que també hi va votar en contra, va manifestar el seu desconeixement sobre aquesta qüestió. El seu portaveu, Salvador Prat, va plantejar que “si hi ha un deute, el més important és no sortir-ne i fer una auditoria, que és com es funciona normalment. Des de fora no tens la mateixa força”.

Altres acords
En aquesta sessió també es va aprovar la declaració dels serveis essencials i prioritaris de l’Ajuntament i l’acord d’incorporació a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la consideració  “d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals. Aquesta incorporació està vinculada a la delegació de la recaptació de multes aprovada en el ple del passat desembre.

Per altra banda, es van aprovar dos punts referents a la modificació de crèdit del pressupost que permetrà regularitzar la despesa efectuada durant l’any 2016. Al treballar amb un pressupost prorrogat, la suma de 112.907,06 euros en despeses estava pendent d’aplicar. Aquesta modificació del pressupost permetrà utilitzar el romanent de tresoreria del 2016 per fer la regularització d’acord amb el que marca la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària.