Les beques esportives de Calaf per a infants i joves s’incrementen un 9% superant els 6.000 euros

29

calaf-beques-esportives-veuanoiaEn la Junta de Govern celebrada el passat dilluns es va aprovar la concessió dels ajuts econòmics corresponents a les beques que l’Ajuntament de Calaf atorga per facilitar la pràctica esportiva d’infants i adolescents. L’objectiu és garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’esport de nens i joves. En total s’han pogut becar 65 sol·licitants amb una ajuda que representa el 60% del cost de l’activitat.

L’import destinat a aquests ajuts ascendeix als 6.249 euros, un 8,7% més que fa un any. El seu cost està finançat per la Diputació de Barcelona, que aporta 4.000 euros, mentre que l’Ajuntament de Calaf hi destina 2.249 euros.

El programa de beques ‘Esport per a tothom’ ha registrat un nou augment de sol·licituds respecte a edicions anteriors. En concret, se n’han sol·licitat i atorgat 20 més que l’any 2015, quan van ser 45 els infants i joves becats.

Les beques s’adrecen a infants i adolescents d’entre 3 i 17 anys, que estiguin empadronats a Calaf, i que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. Segons les bases, alguns dels criteris de concessió que es tenen en compte són la renda familiar, la condició de família nombrosa o monoparental, les situacions de violència de gènere, problemes de salut i l’informe emès per l’àrea de Benestar Social, que coneix amb detall cada cas.

Les activitats que han estat objecte de subvenció són la pràctica del futbol sala a través de l’EFSAS, el futbol amb la Unió Esportiva Calaf, el bàsquet amb el Club Bàsquet Calaf i les activitats que es realitzen a través de l’AMPA de l’Escola Alta Segarra. De fet, les beques es bonifiquen a través de la subvenció que el consistori atorga a cada una d’aquestes entitats per cobrir part de la despesa de les activitats dels infants sol·licitants.

Modificació del POUM al Barri Nou

En aquesta Junta de Govern també es va aprovar inicialment una modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic del Municipi (POUM). Aquest canvi, que caldrà que sigui aprovat per unanimitat pel ple municipal, vol corregir una disfunció amb la que es troben diferents habitatges del Barri Nou. Segons l’actual POUM, només es permeten cases unifamiliars, però en canvi n’hi ha de plurifamiliars. Això comporta que la majoria d’habitatges bifamiliars no disposin de la divisió horitzontal dels seus edificis.

Un altres de les qüestions aprovades en aquesta junta va ser la memòria valorada per a una nova fase de reparació del Camí dels Prats de Rei, conegut com a Camí del Rentador. Durant aquest 2016 ja s’han fet millores en aquest vial i, per al proper any, es preveu una nova actuació que ascendeix a 70.892,90 euros (IVA inclòs) i que en més del 50% estarà subvencionada per la Diputació de Barcelona. En aquesta nova actuació es millorarà el drenatge, es repararà i reforçarà el ferm, es farà una desbrossada i neteja de cunetes i vorals, es millorarà la senyalització i s’adequaran els accessos laterals a les finques.

La Junta de Govern Local va aprovar altres qüestions més tècniques com una llicència d’obra major, una llicència de parcel·lació i la incoació per iniciar l’expedient i el plec de clàusules per a la futura contractació pública d’un servei d’assistència jurídica.