Augment dels pacients en llista d’espera quirúrgica a l’Hospital d’Igualada

130

El Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), l’entitat que gestiona l’Hospital d’Igualada i el CAP Igualada Nord, a més d’altres serveis, ha fet públic aquesta setmana la seva Memòria d’Activitat corresponent a l’any 2016.

Respecte l’atenció especialitzada, s’observa un increment significatiu respecte 2015 pel que fa a la llista d’espera quirúrgica a l’Hospital, que al desembre de 2016 era de 2.216 persones, respecte 1.993 del mateix mes de l’any 2015. De fet, en els tres darrers mesos de l’any passat s’observa un increment considerable de la llista d’espera. Fonts de l’Hospital han explicat que aquest augment es deu a un increment important en algunes intervencions, com les de cataractes, però igualment en els darrers mesos s’ha anat corregint l’espera, que és tanmateix inferior a la mitjana catalana.

Enorme activitat

També és interessant de destacar l’enorme activitat que es genera anualment a l’Hospital i el CAP Igualada Nord, amb 9.886 intervencions quirúrgiques, 154.509 visites a consultes externes, 63.107 urgències, 11.650 persones ingressades, 873 parts, 55.639 radiografies, 8.173 TAC’s… Una mirada al quadre adjunt permet veure què es fa cada dia a l’Hospital, on xifres com 173 urgències diàries, 98 sessions de diàlisi, 618 consultes externes, 22 sessions de quimioteràpia o 32 intervencions quirúrgiques donen una idea de la intensitat.

64,3 milions de despeses

Tal índex d’activitat surt molt car. Les despeses anuals del CSA són de 64,3 milions d’euros. D’aquests diners, 36,9 milions són per pagar les nòmines dels més de 800 treballadors. És interessant de destacar que la diferència del compte d’explotació del CSA del 2016 respecte el 2015 va ser de 2,7 milions d’euros de superàvit. La causa és una lleugera despesa menor en personal, però sobretot una major injecció d’ingressos per part de la Generalitat.
Precisament l’any passat es va iniciar un Pla Estratègic triennal basat en una participació més activa dels pacients i usuaris; l’atracció i fidelització dels professionals; la reorganització de processos assistencials segons les necessitats de la població, l’eficiència i la seguretat; la tecnologia al servei de la millora de la qualitat, i enfortir la docència, la formació i la investigació.

El CSA elabora també enquestes per saber el nivell de satisfacció dels serveis entre els ciutadans. En l’àmbit sociosanitari (bàsicament gent gran) la nota mitjana és de 8; en urgències, de 7, mig punt menys que l’any anterior; en rehabilitació ambulatòria, 7,6; i en parts i centre de salut mental, 8.

Jordi Puiggròs