Un any de funcionament de l’hospital de dia infanto-juvenil a l’Anoia

119

hospitals nensL’hospital de dia infanto-juvenil (HDIJ) del Consorci Sanitari de l’Anoia és un recurs de salut destinat a nois i noies entre 8 i 17 anys que pateixen algun trastorn mental i estan travessant un període de crisi i desestabilització que requereix un augment de la freqüència i intensitat del tractament. L’HDIJ té 7 places disponibles i dóna atenció als usuaris els matins de dilluns a divendres. Aquesta estructura i funcionament del HDIJ permet compatibilitzar el tractament pels matins a la unitat amb la resta d’activitats quotidianes: escola, activitats familiars, activitats extraescolars, etc.

Donades les característiques d’atenció intensiva en moments de crisis les estades oscil·len al voltant del mes i mig i tres mesos, sent l’estada mitja pel 2015 de 2 mesos.

Des de que es va inaugurar, a l’abril del 2015, fins a finals de l’any 2015 es van atendre 29 pacients amb uns percentatges per sexe molt paritaris: 48% noies i 52% nois. Respecte a les edats, la franja on es concentra quasi el 50% de pacients atesos és la dels 14-15 anys seguida de la franja dels 12-13. La franja global de 12-15 anys concentra el 70% del total de nois/es i el 30% restant es distribueix de manera homogènia entre la resta de grups d’edat.

El principal servei que ha realitzat sol·licituds de valoració per l’HDIJ és el Centre de Salut Mental Infanto-juvenil (CSMIJ) de l’Anoia, aquestes derivacions representen el 80% del total. D’altres recursos que també han realitzat sol·licituds són la Unitat d’Hospitalització de Sant Joan de Déu, la Unitat d’hospitalització de la Vall d’Hebron i la Unitat de Crisis d’Adolescents (UCA) del Complex Assistencial Bennito Menni.

hospital nensRespecte als diagnòstics, els més freqüents són el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat, el Trastorn Negativista Desafiant i els Trastorns de l’Estat d’Ànim, representant cada un d’ells el 20% del total de diagnòstics. La resta d’usuaris atesos al HDIJ presentaven: trastorns de la conducta alimentària, trastorns adaptatius, trastorns d’ansietat, trastorns de l’espectre autista i trastorns psicòtics. Sovint, aquests trastorns, es presenten de manera conjunta. S’ha de tenir present que la comorbiditat de trastorns en salut mental és la norma més que l’excepció.

D’altra banda, i per tal de garantir un abordatge integral i un bon funcionament del noi/noia a l’alta de l’HDIJ, s’han realitzat coordinacions periòdiques amb els diferents serveis implicats: educatius (escoles, instituts, Equips d’Atenció Psicopedagògica, Inspecció d’Ensenyament), sanitaris (Unitats d’hospitalització, CSMIJ), socials (Serveis Socials, Serveis d’Atenció a la Infància i Adolescència) i comunitaris (casals, centres juvenils). Finalment, cal esmentar l’esforç i constància dels professionals de tots aquests serveis, que treballant de manera coordinada i contínua amb l’HDIJ fan possible que els nens i adolescents amb trastorns mentals puguin tenir les mateixes oportunitats que qualsevol altre.