Al mes de desembre, termini de sol·licitud de bonificacions de l’IBI a Igualada

0

formulari.jpg L’Ajuntament d’Igualada obre la setmana vinent el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a les bonificacions sobre l’Impost de Béns Immobles (IBI) corresponent al proper exercici 2014. La podran demanar les famílies nombroses que acreditin convenientment aquesta condició i que estiguin dins dels paràmetres establerts. El percentatge de la bonificació s’estableix en funció de les categories regulades en la legislació específica de famílies nombroses, la renda anual per membre de la família i el valor cadastral, i només s’atorgarà la bonificació per l’habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt de la família. Caldrà presentar la petició i el model d’autorització degudament emplenats i una fotocòpia del títol de família nombrosa. Les peticions es poden efectuar a partir del proper dilluns, 2 de desembre, i abans del dimarts, 31 de desembre de 2013. Per a obtenir-ne més informació, els interessats es poden adreçar al telèfon 93 803 19 50 (extensió 263) o bé consultar la pàgina web municipal www.igualada.cat, dins l’apartat Igualada Tràmits, subapartat Ajuts i Subvencions.