L’Ajuntament d’Igualada iniciarà una “revolució fiscal” en l’àmbit de les escombraries

208

El proper dimarts, l’Ajuntament d’Igualada aprovarà els impostos i les taxes per al 2018. Bàsicament, es manté tot igual a excepció de dos casos: l’IBI i la taxa d’escombraries, si bé també en els dos assumptes resultarà beneficiós per a la majoria de la població. En principi, la proposta del govern del PDeCAT s’aprovarà gràcies a la majoria absoluta de l’equip que comanda Marc Castells, i no amb el suport de PSC i PP, com l’any passat. Tot i això, des del govern avisen que s’ha fet arribar a l’oposició “per a que l’estudiïn i proposin mesures”. Veurem què acaba succeint.

Rebaixa de dos punts a l’IBI

El tinent d’alcalde Jordi Pont i la regidora d’Hisenda Montse Duch van comparèixer dimecres al migdia davant la premsa per explicar els detalls de la proposta.

Una de les principals mesures és la rebaixa en dos punts del tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI), que passarà del 0,92% actual al 0,90% i que, a la pràctica, segons argumenta Duch “implicarà que l’any vinent els rebuts només s’incrementaran de mitjana l’1,8%, un percentatge que pràcticament correspon a l’augment de l’IPC”. Aquesta mesura suposarà per les arques municipals deixar d’ingressar al voltant de 400.000 euros, en una nova decisió “que va en la línia, com els últims anys, de moderar la fiscalitat i alleugerir la càrrega impositiva dels ciutadans”. La responsable d’Hisenda ha recordat que, des del 2011, l’Ajuntament haurà reduït el tipus d’aquest impost en 12 punts, de l’1,02 al 0,90.

Ha apuntat, en aquest mateix capítol, que l’any 2018 es mantindran vigents els ajuts per al pagament de l’IBI destinats a famílies nombroses, a famí- lies monoparentals i persones grans i pensionistes. I encara pel que fa aquest impost, s’introdueix una nova modalitat de bonificacions: amb la voluntat de dinamitzar el parc d’habitatges al nucli històric, es plantegen bonificacions del 80% de l’IBI per aquells propietaris que reformin llars en aquesta zona i les destinin al mercat de lloguer. Aquestes es concediran per un perí- ode de sis anys a partir del següent a l’acabament de les obres, període que es podrà incrementar fins a deu anys en el cas d’instal·lació d’ascensor i obtenció de l’etiqueta energètica C o superior.

També hi ha canvis en l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) o de Plusvàlues: la modificació dels topalls de valor cadastral a l’alça per a optar a bonificacions permetrà que hi puguin accedir més propietaris i que a més, des d’ara, aquestes bonificacions siguin per un import superior i s’apliquin només als immobles que s’acreditin com habitatge habitual. En la resta impostos de competència municipal no es preveu cap variació.

Pel que fa a les taxes, en general s’incrementaran l’1,9%, la variació de l’IPC entre el juliol de 2013 –l’últim cop en què es va aplicar l’IPC a les ordenances– i el juliol de 2017.

Revolució fiscal en escombraries

“Estem a l’inici del què serà una veritable revolució fiscal en l’àmbit de les escombraries”, va dir Jordi Pont. S’introdueix una nova modalitat de bonificació vinculada amb la utilització de les deixalleries mòbil i fixa. “A través d’un carnet, els ciutadans que en facin ús acumularan punts durant l’any 2018 i podran gaudir d’una rebaixa en aquesta taxa en l’exercici 2019”.

Pel que fa als comerços, s’introdueixen bonificacions per a tots aquells que adoptin mesures per a la prevenció i reutilització de residus i, finalment, pel que fa a les empreses del polígon industrial de Les Comes, la taxa d’escombraries inclourà una part variable en funció del seu volum de generació de residus. A algunes empreses això els implicarà una rebaixa de la taxa i, a aquelles que aquest nou variable els suposi un increment, el 2018 se’ls oferirà una bonificació del 50%. Disposaran, doncs, d’un any per adoptar les mesures necessàries per a reduir la producció de residus de cara a 2019.

Pont va informar també que es renovaran tots els contenidors del polígon, per a garantir que cada empresa faci un ús exclusiu del seu contenidor sense que ningú més hi tingui accés i pugui abocar res. El regidor va informar també que, en els darrers mesos, s’ha observat una millora molt clara de les dades en la recollida d’envasos.

Jordi Puiggròs