Acte d’homenatge a l’obra historiogràfica de Joan Mercader a l’IEC

26
Demà dimecres es realitzaran uns actes d’homenatge a la figura de Joan Mercader a Institut d’Estudis Catalans de Barcelona.
18:00
Benvinguda a càrrec del Sr. Joandomènec Ros,
president de l’IEC.
Presideix la sessió el Sr. Josep Massot, president
de la Secció Històrico-Arqueològica (IEC).
18:15
Joan Mercader i la Catalunya setcentista,
per Josep Maria Torras i Ribé, catedràtic
d’Història Moderna de la Universitat
de Barcelona.
18:45
Els estudis napoleònics de Joan Mercader,
per Maties Ramisa, historiador.
19:15:
Mercader i els estudis històrics d’Igualada,
per Pere Pascual, catedràtic d’Història
Econòmica de la Universitat de Barcelona.
19:45
Cloenda.
Joan Mercader en l’entorn
historiogràfic de Jaume Vicens i Vives,
per Josep Fontana, catedràtic d’Història
Econòmica de la Universitat Pompeu Fabra.