Acaben les obres de restauració del Portal de l’Hospital de Calaf

26

Les obres per rehabilitar el Portal de l’Hospital van finalitzar el passat divendres 8 de setembre després d’un mes de durada. Juntament amb el portal Xuriguera, són les úniques restes de les antigues muralles de Calaf, amb data de l’any 1580. El Portal de l’Hospital estava malmès a causa d’una avançada erosió. Se n’ha fet càrrec l’empresa Albert Gaset i el cost de l’obra ha suposat una inversió de 10.880 euros.

El portal restaurat està inclòs dins del catàleg de béns a protegir com a bé d’interès cultural, juntament amb el portal de Xuriguera. Aquest, ja es va restaurar l’any passat. El portal de l’Hospital es trobava en mal estat a causa de l’erosió de la pedra i patia un procés de degradació important.

La restauració ha substituït els morters en mal estat per morters de calç i també s’ha fet ús de productes consolidants específics per restaurar el suport de lapidi, per cada tipus de pedra. A més, s’ha aplicat una reintegració cromàtica amb pigments naturals de les juntes entre les pedres. Les obres s’han portat a cap sota la supervisió del departament de cultura de la Generalitat de Catalunya.