S’inicia un estudi per potenciar la marca ‘Mercat de Calaf’

26

La realització de l’estudi neix de l’interès creixent per part de l’Ajuntament, paradistes del “Mercat de Calaf” i dels propis comerciants, per millorar la seva imatge i qualitat, i convertir-se en un element de major atractiu per veïns de la comarca de l’Anoia i l’Alta Segarra, així com per ajudar a dinamitzar altres sectors socioeconòmics del municipals implicats.

Es pretén buscar noves fórmules d’èxit que perdurin en el temps i involucrin al conjunt de sector i també de la ciutadania, sent la participació de tots ells un element bàsic per l’estudi i pel desenvolupament de les propostes i mesures que a posteriori es decideixin portar a terme.

Metodologia

La metodologia utilitzada té un caràcter eminentment participatiu, en tant que es pretén que sigui un projecte que surti del propi teixit comercial i la ciutadania, amb una especial atenció als paradistes. Al mateix temps es pretén involucrar-los a tots ells, amb el recolzament permanent de l’Ajuntament, per tal que se’l facin seu. Només d’aquesta manera s’aconseguirà implicar a les persones d’una manera intensa, s’identificaran amb les premisses i decisions que es prenguin, i es garantirà el seu desenvolupament en el temps.

En una primera fase de la participació es repartiran un seguit d’enquestes que es faran arribar a tots els paradistes, comerciants i ciutadans per poder captar la seva percepció sobre la situació actual del Mercat i del comerç, les seves perspectives i les actuacions que es necessiten implantar.

Per aconseguir aquest objectiu complex i ambiciós, l’Ajuntament fa ús de l’ajut que la Diputació de Barcelona presta en aquest àmbit de desenvolupament local mitjançant la participació d’una empresa especialitzada en l’assessorament i acompanyament en els processos de dinamització comercial dels municipis.

Vols col·laborar amb l’estudi? Respon l’enquesta ciutadana

L’Ajuntament farà arribar una enquesta a tots els paradistes i comerciants de Calaf però també vol incentivar la participació de la gent que compra al Mercat i saber la seva opinió per millorar-lo. Per això, s’ha preperat una carta-enquesta per a la ciutadania en general – tant de Calaf com del territori -. Tens diferents formes de fer-ho:

1. Qualsevol dissabte al matí pots demanar l’enquesta a les parades del Mercat, respondre-la i portar-la a l’Oficina de Turisme de la plaça dels Arbres o un altre dia a l’Ajuntament en horari d’oficines (de dilluns a divendres de 08.30h a 14h)

2. Pots descarregar-te-la des d’aquest enllaç, respondre-la i portar-la qualsevol dia a la recepció de l’Ajuntament en horari d’oficines (de dilluns a divendres de 08.30h a 14h) o a l’Oficina de Turisme (de dimecres a divendres de 9h a 13h i dissabtes de 09h a 13h)

3. Demanar la còpia impresa a l’Ajuntament en horari d’oficines (de dilluns a divendres de 08.30h a 14h) o a l’Oficina de Turisme (de dimecres a divendres de 09h a 13h i dissabtes de 09h a 13h)

Tens temps fins el 9 de febrer.